Gymnastikmærket var en herlig udmærkelse.
Jeg kan ikke præcis huske øvelserne.

 


Gymnastik

Før i tiden var der TV-transmissioner fra DM og Nordisk mesterskab.

Redskabsgymnastik har i dag konkurrence fra så mange forskellige discipliner, at den spiller en mindre rolle i det brogede idrætsmønster, end den gjorde i 1960erne.

Der blev afholdt VM i gymnastik i Århus, oktober 2006, og ved en sådan lejlighed tror jeg, at der er ganske mange, som følger lidt med på skærmen til trods for idrætsgrenens lidenhed til daglig.

I hvert fald er det ganske fantastisk, som der hele tiden sker en imponerende udvikling i sværhedsgrad, styrke og tempo.

Skolegymnastikken
Der var to gymnastiksale på Enghave Plads Skole: Den der var bygget sammen med hele skolen i 1892 og en tidligere flygtningebarak fra 1. verdenskrig, der var indrettet som midlertidig permanent gymnastiksal. Der var udmærket bad i den førstnævnte, men ikke i Barakken, som den slet og ret hed.

Vi havde i de små klasser Jørgen Hansen, der var storryger, og efter en senere antitobakskampagne fik øgenavnet Niko. Han havde vist en forkærlighed for eksercits, hvilket nok ikke var direkte imod målsætningen for drengegymnastikken i 1957, for man havde til min store ærgrelse ikke gymnastik før i anden klasse.

Men ellers var det timer på skemaet, som jeg længtes efter, to timer om ugen, hele vejen igennem.

Gymnastikken indendørs var domineret af smidigheds- og udholdenhedsøvelser og som det mest spændende: redskaberne:
Spring over buk blev til spring over hest, klatring i tove og ringe. Hvert redskab kræver sin styrke, koordination og disciplin.

Efter påske og før efterårsferien var vi i skolegården og spillede rundbold, hvor det var en plasticbold i lille fodboldstørrelse, der skulle kastes ud i marken, hvor modstanderholdet stod og forsøgte at forhindre den i at nå helt ind under det halvtag, der skilte skolegården fra en baghave, hvor Barakken lå. Det gav nemlig ti points. Rundbold blev også spillet mere klassisk med tennisbold og boldtræ.

I indendørssæsonen var der ekstra gymnastik om eftermiddagen. Inspirator var her T. Honoré Schack, som i det hele taget drev gymnastikken frem.
Der blev også afholdt skolemesterskab, og jeg vandt i 7. klasse og 2. realklasse.

 

 


Hermes
Redskabsgymnastikken fik så meget tag i mig, at jeg sammen med Ivan Hjelm Jensen og Claus Arnhild havde en enkelt sæson i gymnastiklubben Hermes. Her skulle man så til gengæld have været virkelig god for at hævde sig.

 

Webmaster: Jan Kristensen