Der synes at være en opblomstring i udgivelsen af historisk litteratur, hvilket er positivt.

På TV formidles der masser af historisk stof, noget af det af meget høj kvalitet.


 


 
Historie og erindring


C. F. Hansen:
En Moder

Jeg tror, at mange danskere som jeg selv fascineres af guldalderen i malerkunsten og dens paralleller inden for litteratur, filosofi og videnskab.

Denne periode om nogen kalder på stærke nationale følelser.

Kvindedragten er smuk og charmerende.


Fritz Syberg:
Dans i Svanninge bakker

Jeg ved ikke, hvornår interessen for historie fangede mig. Det var ikke noget yndlingsfag i skolen. Det skyldes måske de kedelige, summariske lærebøger eller den måde, stoffet blev formidlet på.

Der er det behagelige ved historien, at den er foregået, og at det kun er tolkningen, der kan laves om på. Til gengæld vækker denne tolkning de allerstærkeste følelser i mennesket, og den kan give anledning til kampe så seje, at de knap overgås af de oprindelige begivenheder.

I dag interesserer jeg mig mest for

  • Danmark 1800-1980

  • Nazismen 1919-45 og dens koryfæer

  • 2. verdenskrig og Besættelsestiden

  • Medicinens historie

Derimod har jeg ikke erhvervet mig nyere viden om den klassiske oldtid siden stopfodringen i gymnasiet.
Ej heller har jeg dyrket det, der i dag kaldes den tredje verden, særlig meget.

Jeg er aldrig gået så dybt i stoffet som til at bedrive amatørforskning selv.
Inspirationskilderne er fortrinsvis bøger og TV, hvor de historiske emner ofte behandles kyndigt og spændende.

Ved at gøre sig bekendt med menneskets historie finder man evigt gyldige træk og fænomener hos denne, jordens mærkeligste skabning.

 Webmaster: Jan Kristensen  jk@jkris.dk