Marcel André Henri Felix Petiot
 1897-1946
Det havde været en rædselsfuld oplevelse at finde de mange parterede lig i kalkgravene.
Man måtte afstå fra fuldstændig identifikation.
Her er der påvisning i kalkgravene i
Rue Leseur No 21


Dr. Marcel Petiot havde god plads til sit forehavende på det lille slot. Der var indrettet et særligt sorteringsrum.
Her ser en detektiv på nogle damesko.
Intet måtte tilsyneladende gå til spilde.


25.5.1946.
Guillotinen demonteres efter brug.
Dr. Petiot indvilgede i at møde en præst - for sin hustrus skyld. "Min samvittighed er ren", betroede han præsten.
Øjenvidner har fortalt, at Petiot smilede, da hovedet faldt ned i kurven.

 


Når lægen bliver morder 2
 

MARCEL PETIOT - LÆGEN I RUE LESEUR No 21
FRANKRIG 1946


Marcel Petiot havde som dreng krampeanfald, var søvngænger og sengevæder. Han viste klart psykopatologiske træk med lystløgne, abnorm selvhævdelse og grusomhed mod dyr. Han blev bortvist fra flere skoler og gymnasier for tyverier, udspredelse af falske rygter og pornografi, etc.
Marcel tog studentereksamen som privatist i juli 1915.

SOLDAT
Petiot blev indkaldt seks måneder senere. Ved fronten var han udsat for giftgas og blev ramt af granatsplinter. Han udviklede (simulerede ?), hvad vi i dag kalder posttraumatisk stress syndrom, og da han stjal tæpper og medicin og solgte videre, lykkedes det ham at undgå straf under henvisning til sin psykiske tilstand. Efter ophold på et par sanatorier blev han hjemsendt med en 40% krigsinvalidepension, som senere blev forhøjet til 100%.
 
LÆGE
Petiot kom under et specielt revalideringsprogram for invalider og tog medicinsk embedseksamen på otte måneder. Hans tante, hos hvem han boede efter moderens død i 1912, har langt senere fortalt, at hun aldrig så ham åbne en bog.
Efter to års uddannelse i psykiatri fik han ret til at praktisere i 1921. Det kom til at gå ud over Villeneuve-sur-Yonne, hvor han indledningsvis med løbesedler fremhævede egne kvalifikationer som ung læge i modsætning til byen to ældre læger. Han fik en god praksis, hvor det senere viste sig, at han havde svindlet med tilskudsordningerne, så han fik dobbeltbetaling for selvbetalende patienter. Han ordinerede gerne morfika i liberale doser og havde et forhold til en kvinde, som forsvandt.

BORGMESTER
Efter at have chikaneret sin modstanders kampagne med alle tænkelige midler, bl.a. strømafbrydelse under et vælgermøde, blev Dr. Petiot valgt til byens borgmester. Hans embedsførelse var mildt sagt kontroversiel, og der var gentagne beskyldninger om svindel og forfalskninger, men noget afgørende kunne man ikke hænge ham op på. I hvert fald slap han godt fra kun at betale skat af under en tiendedel af sin indkomst.
Han plejede omgang med en ældre, stenrig kvinde, som senere fandtes udplyndret og myrdet i sit hus.
I 1927 giftede han sig med en velhavende handelsmands unge datter, Georgette. De fik en søn, og familien var åbenbart trofast ved Dr. Petiots side i 19 år. Han blev til sidst dømt for at have stjålet strøm fra byens kraftværk, og familien måtte forlade Villeneuve i 1933.

PARIS
Marcel Petiot slog en praksis op ved hjælp af annoncer, hvor han beskrev sig som interne (kursist) fra et kendt nervesanatorium. I virkeligheden havde han været interné (patient).
Han fik mange patienter, og var vellidt. Misbrug af morfika blev vedligeholdt, trappet op eller skabt.
Efter en mindre operation hos en ung pige kørte Petiot hende selv hjem. Hun var i coma og døde et par timer senere. Der fandtes store mængder morfin ved autopsien, men igen klarede Petiot sig fri.
Ej heller anklager om illegal abort og narkohandel førte til domsfældelse.

KLEPTOMAN
var Marcel Petiot hele livet.
Da han i Paris blev afsløret i at stjæle en bog, overfaldt han en betjent.
Han klarede frisag ved at henvise til lægeerklæringerne fra 1. verdenskrig og sin status som krigsinvalid, som han stadig havde, inklusive pensionen.

KRIGEN
Mange jøder og modstandsfolk ville gerne ud af Frankrig. Det skabte grobund for Dr. Petiots nye virksomhed: Han oprettede et flugtnetværk, Fly-Tox, opkaldt efter et kendt insektbekæmpelses-middel, men var så selvhævdende og uforsigtig, at Gestapo hørte om det. Et lille slot midt i byen af form som en karré, tre kilometer fra sin bopæl, havde han købt og senere indrettet til kontakt- og udryddelsesstation.
Fremgangsmåden var, at han bad den flygtende om at medtage værdier, mindst F 25.000, i et par kufferter. I modtagelses-rummet var Dr.Petiot uhyre venlig og forstående. Han tilbød en beroligende injektion, som blev givet i et udslusningsrum nede ad gangen. Der var kikhul i døren og på indsiden en klokke, hvormed den flygtende kunne kalde på ham. Sprøjten indeholdt stryknin, morfin eller adrenalin, og gennem kikhullet iagttog Petiot offerets dødskamp. Ledningen fra klokken endte blindt. Nu fulgte den vanskelige del, nemlig at partere liget og bære det over gårdspladsen til en anden bygning, hvor der var grave med læsket kalk. Her havde han hjælp i en knap så begavet bror, som også kørte kalk til om natten.

AFSLØRINGEN
Det store volumen af ligdele blev besværligt, og Marcel Petiot begyndte at brænde dem i et stort fyr. Det spredte en kvalmende stank i kvarteret, og politiet blev tilkaldt. Det var i marts 1944. To betjente kom på cykel, og i det samme kom også Petiot cyklende, men nåede netop at vende rundt og køre hjem. Her ringede politiet ham op, og han sagde, at de under ingen omstændigheder måtte gå ind, før han kom. Det lykkedes ham at holde sig skjult i en lejlighed i udkanten af Paris. Politiet og Gestapo havde anholdt syv af hans medhjælpere, bl.a. broderen, men de røbede intet.
Dr. Petiot røbede sig selv: I modstandsbevægelsens blad Résistance havde han skrevet et læserbrev, hvori han hævdede at have været anholdt af Gestapo, som dernæst havde anvendt kælderen til henrettelsesplads. Politiet sikrede sig original-manuskriptet. Det var Petiots skrift, men han havde skaffet sig identitet som kaptajn Henri Valéri i De Frie Franske Styrker.
Ved anholdelsen fastholdt han, at han var modstandsmand. Ligene var alle stikkere og tyske soldater. Men det var jo ikke, hvad pårørende til de forsvundne kunne fortælle.

RETSSAGEN
I forvirringen omkring befrielsen var man ved at glemme sagen.
Petiot holdt på, at han var patriot. De myrdede var franske kollaboratører og tyske soldater. Der var et gran af sandhed i det, for hans tre første ofre var alfonser, som havde stukket modstandsfolk. Men der var kun ét motiv: berigelse.
Dr. Petiot blev fundet skyldig i 47 mord og dømt til døden.

PATIENTERNE
En yngre kvinde anede uråd og dukkede ikke op til "en supplerende røntgenundersøgelse" i Rue Leseur. Dermed undgik hun sandsynligvis sin skæbne.
Politiet talte i sagens løb med over tusind patienter.
Kun nogle få havde fundet doktoren lidt underlig.

HVORDAN ?
Marcel Petiot besad en usædvanlig evne til at læse mennesker og situationer. Under den tyske besættelse var der usikkerhed og uro i Paris, hvor folk dagligt forsvandt .
Som flygtning var det i den situation let at fæste lid til en midaldrende læge med et vindende væsen. Og hvem kunne undre sig over, at mennesker, som ville flygte, forsvandt ?

 Webmaster: Jan Kristensen, april 2006