Joseph Goebbels, 1897-1945

 


Ser småpigerne lidt betænkelige ud ?

 


Ligene blev overhældt med benzin og (delvis) brændt.
Derved antager liget den såkaldte fægterstilling med bøjede arme.

 

 

 

 

 


Familien fremholdes som det gode eksempel i pressen. Bagest står Harald, Magdas søn af første ægteskab.
Der er tale om et modelbillede, for samlivet var langt fra idyllisk, heller ikke efter Hitlers indgriben og forlig.


Hvorfor haltede Dr. Goebbels ?
 

Joseph Goebbels havde middelklasseforældre. Hans barndom og hele liv var præget af to altoverskyggende fakta:
Han havde deform højre fod og var desuden meget lille.
Årsagen til dette diskuteres nederst på siden.
I skolen og ungdomstiden kunne han ikke deltage i idræt, og da han som syttenårig begejstret meldte sig til krigstjeneste, blev han selvfølgelig kasseret. Han studerede tysk sprogvidenskab på universitetet og havde her en jødisk mentor, som han beundrede. Han disputerede, fik job som journalist, men stod hurtigt arbejdsløs i efterkrigstidens krisehærgede Tyskland. I ensom-heden på hans studerekammer formedes hadet politisk, og Goebbels var ideologisk som en hånd i handske, da han sluttede sig til nazipartiet i 1926

Goebbels giftede sig med Magda Quandt i 1934. De fik seks børn, og propagandaministeren var således et godt eksempel for den nazistiske familiepolitik. Det var  ikke altid let at være Magda, for "Den lille Doktor" holdt sig ikke tilbage for at udnytte sit embede og sin magt, også seksuelt. En tårepersende affære med en tjekkisk skuespillerinde, Lida Baarova, under hvilken han bl.a. truede med selvmord (!), måtte bringes til ophør af Hitler. Der blev givet højtidelige forsikringer.
Magda havde nu nu også fundet sin trøst.

Goebbels væsentligste indsatser for Det Tredje Rige:
Partileder (Gauleiter) i Berlin, hvor han gennemførte den vanskelige nazificeringsproces i et socialistisk domineret område.
Minister for folkeoplysning og propaganda
Goebbels var uovertruffen i intelligent og hensynsløs propaganda i form af taler, artikler og bøger. Han indså radioens og filmens muligheder i påvirkningen af et folk og var inspirator til de to antijødiske film, Jude Süss og Der Ewige Jude.
Enkle, fængende paroler som "Ein Reich, ein Volk, ein Führer", var hans specialitet.
Goebbels gav jødehadet en biologisk-pseudovidenskabelig indpakning, som var velegnet til at overbevise tvivlere.
Han var bogstavelig talt førerviljens stemme, særlig efter krigsudbruddet, da Hitler ikke trådte frem offentligt så ofte, angiveligt for at vie al sin førerenergi til krigsførelsen.
Goebbels proklamerede Hitlers budskab til det tyske folk ved indmarchen i Østrig (Anschluss). Argumentationen er typisk: Tyskland kan ikke længere tolerere forfølgelsen af mennesker med en bestemt livsopfattelse (nazister).
Hans kendteste tale blev holdt 1943 i Sportspalast i Berlin, da han spurgte: Wollt ihr den totalen Krieg ? Svaret er velkendt.
Goebbels var blandt de første af Hitlers nærmeste til at erkende, at krigen var tabt. Ikke desto mindre opfandt han Volkssturm, en mobilisering af unge og gamle til en sidste desperat modstand mod de allierede. Den kasserede var blevet en slags hærfører !
Da også dette slag var tabt, var den logiske konsekvens for ham selvmordet.
Men han måttet vente, for han var blevet udnævnt til Førerens efterfølger i tilfælde af dennes død. Han ville hverken nægte at adlyde Hitler eller lide dem skam at blive stillet for en allieret domstol.
To dage efter Hitlers selvmord 30.4.1945 i bunkeren under Rigskancelliet i Berlin lod Magda Goebbels en SS-læge give de seks børn en bedøvende injektion, hvorefter hun lagde dem en cyakaliumkapsel i munden. Derefter begik forældrene selvmord.     

Foden
I litteraturen angives der tre forskellige årsager til deformiteten, som tvang ham til altid at bære en ortopædisk støvle:
1. Medfødt klumpfod - pes equinovarus.
2. Følge af poliomyelitis.
3. Følge af osteomyelitis.
Goebbels var som også Hitler sygeligt optaget af at tilsløre mindre gloriøse sider af sin fortid.
Det er ikke lykkedes at finde (oplysninger om) journaler.

Ad 1. Teorien forekommer mindre sandsynlig, da Goebbels havde ret velhavende forældre, som havde råd til den bedste lægehjælp. Hvis han havde fået bandagebehandling, som var det sædvanlige, var resultatet blevet anderledes. Det anføres også, at Joseph skulle være blevet syg som fireårig
Ad 2. Det kunne jo være polio, men en enkelt nævner en (fejl)operation i 1901. Der er ikke oplysninger om nogen epidemi.
Ad 3. Osteomyelitis var ret almindeligt på denne tid. Lidelsen medfører ofte sekvesterdannelse (benedder), og operationen kan have tilsigtet at fjerne et sådant. Der nævnes intet om senere operationer.
Forfatteren hælder således mest til 3., men er ikke på helt sikker grund. Fuldstændig klarhed på dette punkt vil være særdeles velkommen.


Goebbels tillod ikke fotografering fra højre.
Man ser dog, at højre knæ holdes let bøjet som kompensation for en delvis spidsfod.
 

 Webmaster: Jan Kristensen, april 2006