Fagligt
Som tilrejsende speciallæge skal man jo formidle en kompetence, som ikke findes på det sygehus, som man gæster. Inden for narkosespecialet er arbejdsgangene fastlagt af fælles uddannelse, sammenligneligt apparatur og ikke mindst fælles tradition.

Jeg har under tjenesterne borte fra hovedarbejddstedet aldrig oplevet, at behandlingen af og omsorgen for den enkelte patient lod noget tilbage at ønske, som kunne henføres til sygehusets størrelse.
Operationspatienterne har været vel udvalgt, og jeg har for eget vedkommende ikke kunnet pege på hændelser, som ville have været bedre håndteret på et stort sygehus.

 

Pskykologi og lokalpatriotisme
På udetjeneste har jeg ofte følt mig betragtet som repræsentant for det store sygehus - som nogen opfatter vil opsluge det lille, altså et skræmmebillede for det lille samfund, dets sygehus og den dermed følgende beskæftigelse og tryghed.
Mit forsvar var som regel at fremhæve den afstand, der er fra mig og til de endelige beslutningstagere. Om det virkede, ved jeg faktisk ikke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


Udetjenester at mindes

Indledning
Ved udetjenste forstås, at typisk en speciallæge betjener en sygehusenhed, der ikke er identisk med hovedarbejdsstedet. I en udetjeneste indgår altså:
1. Udrejse
2. Ofte ret kort arbejdsdag med spisepause
3. Hjemrejse
Den tilrejsende speciallæge vil ofte ankomme til en mindre institution, hvor der hersker en anden stemning og ideologi, end lægen kender 'derhjemmefra'. Foruden det faglige arbejde er personalet på det lille sted ofte vældig interesseret i at høre nyt fra den større by og dens sygehus.
Som relativt ung specialist kan man måske have den opfattelse, at ens rette plads er på det større sygehus, men ved at tænke tilbage har jeg opdaget, at oplevelserne på de mindre sygehuse har fæstnet sig dybt.
Jeg skal derfor forsøge at gengive nogle af disse stemninger og oplevelser.

Finseninstituttet
Det var min anden ansættelse som uddannet læge, og til det to måneders vikariat havde der været elleve ansøgere, så det var en stor ære at få lov at arbejde på den afdeling, Henning Ruben have forladt kort tid forinden for at drage til det nyåbnede Hvidovre Hospital.
Under Julie Knudsens, Hans Henriksens og fru Buchwalds (narkosesygeplejerske) kyndige vejledning blev jeg indført i bedøvevidenskaben oog -kunsten.

Det drejede sig ikke om nogen rigtig udetjenste, for der var to operationsafdelinger (A, organkirurgi og B, plastikkirurgi) og på den anden side af gaden Radiumstationen, hvor den første opgave bestod i at give en dreng på to år med en ondartet muskelsvulst bedøvelsesmidlet halotan som inhalation, så han faldt i søvn og dernæst blev lagt ind i strålekanonen. Man kunne gennem ruden netop se hans brystkasse bevæge sig, men ellers var der ingen overvågning. Han skulle have 25 behandlinger.
Langt mere hyppig var gynækologisk undersøgelse i narkose for livmoderhalskræft og oplægning af radiumstave. Der var 5-6 kvinder på en formiddag, og fornemmelsen af at stå alene med det store ansvar var på en måde skræmmende, men efterhånden også konsolidrende for ens opfattelse af sig selv som fagperson.

Af faglige og menneskelige grunde burde jeg være blevet på Finsen længere end de syv måneder, det blev, men der var hjemmevagt og dermed en ret lav månedsløn, så da jeg blev tilbudt seks måneder på en dialyseafdeling med meget mere vagt, tog jeg imod, for vi boede trangt og ville gerne spare sammen til en ejerlejlighed.

Spangsbjerg
Næsten ti år senere i 1985 var jeg havnet i Esbjerg, men havde ikke nogen formaliseret videreuddannelse, ej heller nogen udsigt til at erhverve den i Danmark. Ti måneder senere var jeg på vej til Dalarna, Sverige, efter inspiration af Mogens Djernes, men inden det kom så vidt, fik jeg prrøvet en udetjeneste på det psykiatriske Spangsbjerg Hospital. Tjenesten lå om morgenen efter vagt, et udtryk for sygehusets evne til at få det maksimale ud af yngre læger. Der var dog også en frisk narkosesygeplejerske med i taxien, når vi drog af sted for at bedøve til elektrochokbehandling.

Säters Sjukhus
De to år med fast bopæl i de naturskønne Dalarna 300 km nordvest for Stockholm blev fagligt og familiemæssigt en frugtbar tid.
Falu lasarett svarede ikke til den danske opfattelse af ordet, for hovedbygningen er 14 etager høj, og der var 900 patienter.

70 km syd for Falun ligger det psykiatriske Säters sjukhus i skovens ro og ensomhed. Her skulle der også gives elektrochok, og da man forventedes at møde der kl. 8, skulle man pænt tidligt op.
Min hustru var med, når vejret var godt. Hun købte en bolle i sygehusets kiosk, spiste den udenfor og mødte her flere yngre psykiatriske patienter, der, når de hørte hendes danske tungemål, alle som en begyndte at tale om Roskildefestivalen.                           


Säters Sjukhus blev opført i 1912, og luftftoet er fra 1930erne.

Indenfor ventede en ældre, særpræget psykiater, som straks ved min ankomst med et akavet, men åbenbart sikket håndgreb anlagde en kanyle i patientens arm og umiddelbart injicerede sovemidlet Brietal (methohexital) 1 mg/kg, hvorefter jeg fik lov at give det muskelafslappende middel suxametonium samt selvfølgelig give patienten luft med maske og pose. Der var aldrig mere end én patient (ikke den samme), så behandlingen kan ikke have været brugt ret meget.
Der var herefter arrangeret kaffe med smørrebrød, og ved hver lejlighed havde psykiateren udvalgt et kapitel om Danmark, som han ville diskutere: Landets efter hans mening mangel på alkoholpolitik, Danmark under besættelsen. Det varede vel en halv time, inden jeg kunne gå ud til min hustru og køre tilbage.

Brædstrup
Skæbnens luner bevirkede, at jeg i 1990 befandt jeg mig i Horsens og havde her tre velisgnede år, som bl.a. kom til at indebære mit første bekendtskab med sammedsagskirurgi, idet narkoseafdelingen blev lagt sammen med den i Brædstrup ca. 22 km væk i retning af Silkeborg.

Oftest brugte jeg rutebilen fud og tilbage til Horsens. Den kirurgiske lægebetjening bestod af speciallæger fra Horsens samt to lidt ældre kirurger fra det oprindelige Brædstrup Sygehus. Åreknuder, brok og kikkertundersøgelser af knæet udgjorde en betragtelig del af operationerne i den første fase. Senere tilkom mindre gynækologiske indgreb, og efter min tid er matriklen i Brædstrup har det udviklet sig til en succeshistorie med sammedagskirurgi kombineret med fertilitets- og andre speciallægeklinikker.

Bedøvelserne var standardiseret efter tidens normer og bestod af spinalbedøvelser og fuld narkose.
Det samlede personale var altså sammenbragt fra forskellige miljøer, og samarbejdet konsolidredes gennem tiden, jo bedre rutinerne blev indarbejdet. 

I sommeren 1992 besluttede jeg mig til at blive i Brædstrup i en uge og bo i en gammel vagtlejlighed. Eftermiddagene gik med cykel- og løbeture i den smukke natur, og om aftenen fulgte jeg to af Danmarks kampe ved EM.

Efter min tid er matriklen i Brædstrup har det udviklet sig til en succeshistorie med sammedagskirurgi kombineret med fertilitets- og andre speciallægeklinikker.

Stege

I tiden op til 1. verdenskrig fortsatte udbygningen af sygehusvæsnet i Danmark, også i Stege på Møn, hvor det lille sygehus åbnede i 1912.

 

 

 

I 1994 foretog jeg som ansat ved Næstved Sygehus 7-8 ture dertil, og de 55 km blev tilbageliagt i taxi, som man egentlig var godt mættet med, når man om eftermiddagen kom tilbage.

Afdelingssygeplejersken ved narkosen var fru Houmøller, som havde udnyttet tiden inden narkoselægens ankomst til at bedøve tre patienter til kikkertundersøgelse af blæren. Hun brugte en blanding af sovemidlet Dormcium og det morfinlignende stof Rapifen og overdrev vist ikke brugen af elektronisk overvågning. Velkomstreplikken lød: "Det er godt, du kommer, for jeg er færdig med mine. Det var et ret blandet repertoire af operationer, som blev foretaget af sygehuslæger, af hvilke de var to typer: et par meget magre og et par meget trinde. Det gav nogle problemer med at finde passende tøj, men ellers var der ikke mange problemer. Fru Houmøller vidste præcis, hvornår narkoselægen skulle være på hvilken stue og hvad han skulle foretage sig.

Alt var dog ikke uden torne, for mellem kirurgerne i Næstved og overlægen i Stege gerådede en uoverensstemmelse om de noget større tarmoperationer, som næstvedfolkene mente hørte til på det store sygehus. En dag spurgte overlægen i Stege om jeg havde noget imod at bedøve til en fjernelse af endetarmen hos en 92-årig mand. Det havde jeg for så vidt ikke, så jeg bad om at se ham på operationsafdelingen, hvor han fik smertebehandlingskateter og et central venekateter. Patienten måtte betegnes som aldersomssvækket, men med normal funktion af hjerte og lunger. På operationsdagen var der fuld koncentration på stuen, og operationen fik et absolut tilfredsstillende forløb. Patienten fik imidlertid hjerneblødning to dage senere og døde stilfærdigt. Dagen efter gik jeg til bekendelse over for den administrerende overlæge i Næstved, og han havde såmænd også kun et skuldertræk til overs for forløbet, der jo for så vidt heller ikke kunne kritiseres.

 

Del af bannerreklame for Privathospitalet Møn, som opererer i Stege i dag.

 

Næstved Sygehus var et mellemspil mellem en periode som vikar for og senere fast ansat overlæge ved Svendborg Sygehus, en periode der i dag har engageret en fjerdel af mit liv.

Ærøskøbing
Fra Svendborg går der færge til Ærøskøbing, og sygehuset ligger til minutters gang fra færgelejet. Udetjenesten begyndte med afgang kl. 7.30, og 1:15 senere stod man i havnen efter at have brugt det meste af rejsegodtgørelsen på kr. 85.- på morgenmad.
Som dengang i Stege var den første del af arbejdsdagen afstemt efter narkoselægens ankomst. Der var reserveret garderobeplads, og således havde alt sin mening og sin gang på sygehuset.

Første tjenestepligt var altid at anlægge en rygmarvbedøvelse med henblik på prostataoperation på en af øens ældre borgere. Denne procedure kræver meget få hjælpemidler, men man sparede yderligere ved ikke at bruge sterile bakker eller lignende til kanyle, etc., men anvendte det indre sterile lag på indpaknigen fra de handsker, som narkoselægen just havde iført sig.

Frokostpakke kunne bestilles i køkkenet, hvor den elskværdige dame, der residerede derude, gjorde hvad hun kunne for at opfylde individuelle ønsker.

Udetjenesten til Ærøskøbing ophørte, da der kom en sygehuslæge med baggrund som uddannet narkoselæge.

Sammenfattende
Min hverdag er hovedsagelig foregået på mellemstore operationsafdelinger med masser af uddannet personale og kolleger omkring. Derfor står udetjenesterne i en særlig glans i erindringen, og det har altid været en tilfredsstillelse at opleve, hvordan et udmærket samarbejde med narkosesygeplejersker og andre næsten altid har kunnet etableres, selv om man ikke kendte hinanden i forvejen.
Med nedlæggelsen af flere og flere mindre sygehuse vil dette fænomen så godt som forsvinde, og narkoselægerne vil arbejde i grupper à ikke under 25 personer.

 

Webmaster: Jan Kristensen